Tu nájdete zápisnice zo schôdzí výboru Spolku slovenských lekárov v Bratislave.
Zápisnice
v príprave