Výbor Spolku slovenských lekárov sa skladá z predsedu, troch podpredsedov, tajomníka a radových členov. Ich mená a e-mailové adresy nájdete v tejto sekcii.
Predseda
Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. kk_sekr@susch.sk
Podpredsedovia
Prof. MUDr. M. Profant, CSc. profant@fnorl.sk
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. danihel@fmed.uniba.sk
MUDr. Katarína Šimovičová vsimovic@ba.telecom.sk
Tajomník
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc. bzduch@gmail.com
Členovia výboru
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. kajkal@hotmail.com
Doc. MUDr. Igor Bátora, CSs. batora@healthnet.sk
Prof. MUDr. M. Buc, DrSc. buc@fmed.uniba.sk
Doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc. andrej.dukat@faneba.sk
Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. kriska@fmed.uniba.sk
Doc. MUDr. V. Šefránek, CSc. sefranek@susch.sk
Prof. MUDr. J. Pechan, CSc. chir@npb.sk
Prim. MUDr. J. Mardiak, CSs. mardiak@nou.sk
Prim. MUDr. I. André, PhD. ivan.andre@faneba.sk
Doc. MUDr. M. Potocký, CSc. m_potocky@yahoo.com