Skip to content

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Večer Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.D.Hirjak, PhD. Lysý J., Pintešová S.: Komplikácie ortodontickej liečby spôsobené použitím antiresorpčných preparátov. Novák B., Matajs M., Nováková A.: Manažment dentínovej hypersenzitivity Kocsisová K., Záhorák M., Feltsan T.:Sjogrenov syndróm s… Read More »Večer Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

Večer Dermatovenerologickej kliniky LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Prof.MUDr. M.Šimaljaková, PhD.,MPH., MHA. Šimaljaková M.: Alopécie Nemšovská J.: DRESS - klinika, diagnostika a liečba Bútorová B.: Pyoderma gangrenosum Lopatková N.: Scabies

Večer Sekcie dedičných metabolických porúch SSKB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.V.Bzdúch,CSc. Brennerová K.: Cerebrotendinózna xantomatóza u detí Bzdúch V.: Empagliflozín v liečbe glykogenózy Ib. Hlásna K.: Glutarová acidúria II.typu zachytená novorodeneckým skríningom 4.Bzdúch V.: Prvá pacientka s novou kongenitálnou… Read More »Večer Sekcie dedičných metabolických porúch SSKB

Večer Ústavu hygieny LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Prof. MUDr. Ľ.Argalášová, PhD, MPH Argalášová Ľ, Filová A,  Hirošová K, Samohýl M, Babjaková J, Jurkovičová J. Nové aspekty expozície dopravnému hluku a vplyv na zdravie. Hirošová K, Sekretár… Read More »Večer Ústavu hygieny LFUK

Večer Ústavu fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. Mičjan M.: Vývoj telemedicínskych zariadení pre vzdialené monitorovanie fyziologických funkcií Kopáni M.: Virtuálna realita v medicíne

Večer Imunologického ústavu LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.M.Bucová,CSc. Bucová M, Dobišová A.: História definície sepsy Suchánková M, Urban J, Gánovská M, Tibenská M., Szaboová K, Tedlová E, Zsemlye E., Bucová M.:. Úloha fraktalkínu v procese fibrotizácie… Read More »Večer Imunologického ústavu LFUK

Večer Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr. P.Bukovčan, PhD. Bukovčan P.: Kožné xenotransplantáty v kontexte súčasných metód chirurgickej liečby popálenín. Záhorec P.: Popáleninové jazvy a možnosti ich terapeutického ovplyvnenia. Cucorová V.: Centrálna tkanivová banka pri… Read More »Večer Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

Večer Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: MUDr.D.Palenčár, PhD. Palenčár D:  Hypoplázia palca Jaššová B:  DiGeorge syndróm a liečba velofaryngeálnej insuficiencie Chotárová M: Rekonštrukcia prsníka po mastektómii implanatátom a acelulárnou dermou Čaniga F: Lalok musculus latissimus… Read More »Večer Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK a UNB

Večer Mikrobiologického ústavu LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.A.Liptáková,PhD.,MPH. Voronkina I..: Alternatívne terapeutické postupy liečby chronických recidivujúcich infekcií Jánošíková L.: Chronické vulvovaginálne infekcie liečené AV terapiou Hurtoň Dušan: Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu u Klebsiella pneumoniae

Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: prof.MUDr. M.Wawruch,PhD. Tisoňová J., Laššanová M.: Aktuálne problémy bezpečnosti liečby statínmi u seniorov Hudecová K.: Súčasný pohľad na komplexný manažment pacienta so srdcovým zlyhávaním Raganová A.: Špecifiká farmakoterapie počas… Read More »Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Večer Ústavu epidemiológie LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: prof. MUDr.A.Bražinová, PhD.,MPH. Nováková D., Kotrbancová M., Perželová J., Široká K., Čechová D.: Sledovanie vzťahu medzi psychickou odolnosťou a imunitou v slovenskej populácii Mračková T., Gába P., Doležalová K.,… Read More »Večer Ústavu epidemiológie LFUK