Skip to content

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Večer Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Doc.MUDr.E.Goncalvesová. CSc.,FESC. Luknár M.: Aktuálne názory na diagnostiku a liečbu pľúcnej hypertenzie Danková M.: Nové prístupy k manažmentu hypertrofickej kardiomyopatie Lesný P.: Pokroky v liečbe srdcového zlyhávania

Večer Kliniky nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Doc.MUDr.S.Balogová, PhD. Noskovičová L.: PET/CT - technika, indikácie, realizácia Balogová S.: PET/CT pri zápale a horúčke neznámeho pôvodu Noskovičová L.: PET/CT pri charakterizácií ložiskových lézií v pečeni Balogová S.: PET/CT pri charakterizácií ložiskových lézií v skelete

Večer Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Doc. MUDr. Ľ. Izáková, PhD. Hajdúk M.: Kognícia a význam jej hodnotenia pri psychotických poruchách Bezáková G.: Depresia a somatické ochorenia Gálik P., Moric M.,Valkučáková V.: Manažment agresívneho pacienta a humanizácia medicíny Morovicsová E., Valuš L., Krajčovičová D., Izáková Ľ.: Syndróm vyhorenia u psychiatrov na Slovensku a možnosti jeho prevencie

Večer Urologickej kliniky s Centrom pre transplantáciu obličiek LFUK, SZU a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Doc.MUDr. Z.Žilinská, PhD., MPH, MHA Breza J. st.: História transplantácií obličiek v Bratislave Žilinská Z.: Transplantácie obličiek od živého darcu Breza J. ml.: Transplantácie obličiek u detí Chrastina M.: Forenzné, medicínske a etické rozmery darcovstva orgánov

Večer Kliniky detskej oftalmológie LFUK a NÚDCH

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Doc.MUDr.D.Tomčíková,PhD., MHA Prepiaková  Z. :Svetlo naše každodenné Hodálová,K.: Albinizmus z  pohľadu oftalmológa Havalda,D.: Postnatálny vývoj zrakových funkcií

Večer Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: Prof.MUDr. M.Wawruch, PhD. Kriška M., Laššánová M., Tisoňová J.: Percepcia rizika biologických liekov - problémy jej hodnotenia Hudecová K.: Možnosti liečby srdcového zlyhávania v ambulantnej praxi Vojtko R.: Účinok sulodexidu na reaktivitu diabetických ciev v experimentálnom modeli

Večer Kliniky hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: prof. MUDr.A. Bátorová, CSc. Bátorová A. , Jankovičová D., Prigancová T., Kyselová A. , Plameňová I., Galóová N., Muszbek L.: Vrodený deficit FXIII- úskalia oneskorenej diagnostiky a adekvátnej liečby zriedkavej koagulopatie. Sopko L., Bátorová A., Martinka J.,Jankovičová D., Prigancová T.,Kyselová A., Lukáš J., Horváthová D.,Martišová M., Gálfy B., Mistrík M.,Skraková M., Šujanová Z.: Pokroky… Read More »Večer Kliniky hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB

Večer Ústavu epidemiológie LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: prof. MUDr.A.Bražinová,PhD., MPH Doležalová K., Gába P., Bražinová A.: Surveillance HIV a sexuálne prenosných chorôb v Slovenskej republike Mračková T., Kotrbancová M., Fulová M.: Výskyt legionelových infekcií v Slovenskej republike počas pandémie Covid-19 Bražinová A., Nováková D.: Dopad pandémie Covid-19 na duševné zdravie slovenskej populácie

Večer Ústavu hygieny LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH. Výsledky štúdie behaviorálnych rizikových faktorov u adolescentov a dospelých (YABS). Ľubica Argalášová, Jana Babjaková, Diana Vondrová, Jana Jurkovičová, Katarína Hirošová, Martin Samohýl, Katarína… Read More »Večer Ústavu hygieny LFUK

Večer Kardiochirurgickej kliniky LFUK a NÚSCH, a.s.

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.M.Hulman, PhD. Gašparovič I.: Trendy a kontroverzie revaskularizácie myokardu Hulman M.: Arteficiálna náhrada srdca - súčasné možnosti Beňa M.: Transkatétrová liečba chlopňových chýb.