Skip to content

Výbor

Výbor SSLBA na funkčné obdobie od 1.8.2021 do 31.7.2025

Prezident

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
bzduch@gmail.com

Vedecký sekretár

Doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.
jozef.babala@gmail.com

Viceprezident

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
ludovit.danihel@fmed.uniba.sk

Členovia výboru

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
spustova@sls.sk

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
alexandra.brazinova@gmail.com

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
janbreza@gmail.com

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
michal.mego@nou.sk

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
payer@ru.unb.sk

Prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD.
juraj.pechan@nou.sk

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
vierastvrtinova@centrum.cz

Náhradníci

Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
milan.kriska@fmed.uniba.sk

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
prochotsky@pe.unb.sk

Predseda dozornej rady

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
jan.murin@gmail.com

Členovia dozornej rady

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
milan.buc@fmed.uniba.sk

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.