Skip to content

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Večer Kliniky detskej chirurgie LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.J.Babala, PhD. Pechanová R., Fuňáková M., Kabát M., Murár E., Tvrdoň I., Babala J.: Atrézia pyloru, diagnostika a liečba raritného ochorenia. Lindák M., Béder I., Bibza J., Babala J.: Kazuistiky pacientov s použitím indocyanínovej zelenej. Nothart M., Valentík P., Omaník P.: Jednodobá korekčná operácia kombinovanej VVCH srdca a stena. Zahradníková P., Babala J.,Smrek M.,… Read More »Večer Kliniky detskej chirurgie LFUK a UNB

Večer I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.R. Záhorec,CSc. Hanuljaková S, Žilík A. : Problematika monitorovania vedomia počas celkovej anestézie v 21. storočí. Tarabová K., Gregoríková M., Smilková Hradská L., Záhorec R.: Anestéziologický manažment pacientov s veľkými nádormi mediastína. Martonová A., Homoľová Z., Dobišová A., Chvostíková V. : Vazopresory v septickom šoku – update 2024. Benčová K., Hanuljaková S.: Enviromentálny dopad… Read More »Večer I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK

Večer Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: MUDr.D.Palenčár, PhD. Palenčár D:  Hypoplázia palca Jaššová B:  DiGeorge syndróm a liečba velofaryngeálnej insuficiencie Chotárová M: Rekonštrukcia prsníka po mastektómii implanatátom a acelulárnou dermou Čaniga F: Lalok musculus latissimus dorsi v rekonštrukcii defektov hrudníka Hudec P: Svalové laloky predkolenia

Večer Mikrobiologického ústavu LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)

Predsedá: doc.MUDr.A.Liptáková,PhD.,MPH. Voronkina I..: Alternatívne terapeutické postupy liečby chronických recidivujúcich infekcií Jánošíková L.: Chronické vulvovaginálne infekcie liečené AV terapiou Hurtoň Dušan: Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu u Klebsiella pneumoniae