Skip to content

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Večer Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava

Predsedá: doc.MUDr. Ľ.Izáková, PhD. Izáková Ľ.: Obmedzovacie prostriedky v psychiatrii a manažment ich použitia Pečeňák J.: Od lobotómie k rýchlej neuroleptizácii - historické poznámky Gálik P.: Mechanické obmedzovacie prostriedky - minulosť vs. súčasnosť, Bratislavské nemocnice vs. zahraničie.

Večer Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava

Predsedá: doc.MUDr. Ľ.Drgoňa, CSc.,MHA, FECMM Rusiňáková Z., Petríková L.: CAR T- bunková terapia v liečbe malígnych lymfómov Slopovský J.,Nemec M.: Bišpecifické protilátky Oravcová I.: Novinky v liečbe akútnych leukémií Kašperová B., Drgoňa Ľ.: Mikrobióm a onkohematológia

Večer Ústavu súdneho lekárstva LF UK

Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava

Predsedá: prof.MUDr.J.Šidlo,CSc., MPH, FIALM Kuruc R., Šikuta J., Mikulášová D., Nižnanský Ľ.: Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia v súdnom lekárstve v Slovenskej republike. Nižnanský Ľ., Kuruc R., Šidlo J., Nižnanská Ž.: Biochemické a analytické metódy stanovenia postmortálneho intervalu. Szóradová A., Hojsík D., Valent D., Kovács A., Nižnanský Ľ.: Samovraždy dusitanom sodným asistované využitím internetu. Šidlo J.,… Read More »Večer Ústavu súdneho lekárstva LF UK